ASR

ASR serien fra Patina™ er designet for lokaler til kontorer og varehandel

En intelligent, optisk og energi effektiv serie av armaturer for såvel nye bygg som retrofit. ASR serien tilbyr mange ulike kombinasjoner av lysrør og ballast, for å optimalisere lys effekten. ASR serien tilbyr en optimal vertikal spredning av lyset, i henhold til et patentert UV-stabilt Patina Deglaring LZV prismemateriale.

Utnyttelse av Patina’s Intalect kontrollsystem gir en økt energi besparelse ved utnyttelse av muligheten for dagslysdimming, tilstedeværelse/bevegelse og bakgrunn. En optimal programmering vil kunne gi energi besparelse på mellom 70-95%.

  • Materiale: Zintec lakkert stål
  • Tilbys i flere ulike varianter av lysrør, ballast og utforming
  • Designet for retrofit å passe i eksisterende himling i moduler: 1200mm x 600mm, 600mm x 600mm og 300mm x 1200mm
  • Optisk integrert Dali programmèrbar sensor, som tilbyr dagslysdimming og tilstedeværelse monitorering
  • Reflektor: pattentert design i Alanod Miro 5 materiale
  • Enkel installasjon, komplett med lysstoffrør og 4 pols Wago Winsta plugg og kontakt
  • Deksel: UV-stabilt Patina™ Deglaring LZV Prism materiale
  • Kan leveres med eller uten sensor

Tilbakebetalingstid

En typisk installasjon vil ha en ROI på 2-4 år gjennom spart energi forbruk og vedlikehold.

?

Redusert energiforbruk

Avhengig av eksisterende armaturer og driftstid, vil besparelsen variere mellom 70-95%. Både rehab og nybygg.

Vedlikeholdskostnader

Patina produkter benytter T5 lysrør (24000 timer). Sammenlignet med T8 (8000 timer) som gir færre gruppeskift. Dimming gir økt levetid.

Forbedret arbeidsmiljø

Generelt vil Patina løsning benytte færre armaturer og gi en forbedret lyseffekt i hele levetiden. Individuell tilpassing med sensor i hver lampe.