Lystek AS er eksklusiv distributør av Patina Lighting i Norge

Lystek AS ble opprettet i 2007 med formål om import og salg av elektriske komponenter (adapter til lysarmaturer). Siden oktober 2010 har Lystek AS hatt eksklusiv distribusjonsavtale med Patina Lighting for Norge. Patina Lightning produserer armaturer til næringslokaler; kontor, lager, produksjon, undervisning, laboratorier, garasjeanlegg m.m. Patina Lightning har fokus på sikkerhet og kvalitet i produksjonen, og har ISO 9001 kvalitetssikringssystem, ISO 14001 miljøsertifisering og OHSAS 18001 SHA styringssystem for arbeidsmiljø.

 Lystek AS har fått nye eiere i 2020.

Håkon Bøen er daglig leder

Óli Othamar er teknisk sjef

Begge har 30 års erfaring fra markedsføring, salg og leveranser til det offentlig og det private næringslivet. 

Viktigst er å forstå kundens behov.  Resultatene oppnås ved å være målrettet, løsnings- og resultatorientert.  Vi er alle inne i en tid med grøntskifte og våre ambisjoner er å sørge for at våre kunder får en belysningsløsning som gir store energi besparelser. Og den skal være fremtidsrettet og miljøvennlig.  

 

Om Patina Lightning

 
Patina® ble etablert i Irland 2002, som et selskap for design og produksjon av belysning. Patina® har utviklet en serie innovative og smarte belysningsteknologier, som har fått godkjent eksklusiv opphavsrett.  
Innovasjon Spesialist på innovasjon, optisk design og optimalisert energi effektiv belysning, som gir en sterk etterspørsel etter Patina’s produkter. Patina samarbeider med nasjonale selskaper og noen av verdens ledende, multinasjonale selskaper. De har utviklet innovative, komplette belysningsløsninger som tilbyr usedvanlig store energi- og kostnadsbesparelser. Som også sikrer den optimale belysningen i ethvert miljø. Produktutvikling Vi utvikler kontinuerlig produkter som er smartere, mer energieffektive og som er mekanisk hensiktsmessig til å møte endrede markedsbehov, sammen med stadig mer avanserte lyskilder og optisk utvikling. Patina har en kontinuerlig bedømming av sin produksjons- og designprosess, for å oppnå mer konkurransedyktig og energi effektive løsninger gjennom utnyttelse av ny teknologi og nye materialer. Tilbakebetalingstid Ved å implementere Patina® lysteknologi, vil energibesparelser i størrelsesorden 80% oppnås. Dette er en besparelsesprosent som er oppnådd i leverte prosjekter over flere år. For et rehabiliteringsprosjekt vil energibesparelsen typisk variere fra 70% til 95%. Selv om slike energibesparelser er svært motiverende, vil det rent faktisk ikke rettferdiggjøre en investering uten en tilfredsstillende tilbakebetalingstid på den investerte kapital (ROI). Nøkkelfaktorer hører også til enkeltheten i utskifting ved en retrofit løsning. Eksempelvis vil en integrert, intelligent sensorteknologi fra Patina gjøre all BUS kabling, bevegelsesfølere og brytere overflødig, men som er nødvendig ved all annen lys styring. Patina® leverer høyeffektive armaturer med 96% lysutbytte. I rehab prosjekter vil man ved å bytte en mot en, oppnå betydelig lavere installasjonskostnad dersom man kan benytte eksisterende kabling. I prosjekter hvor lysberegningen gjøres helt uavhengig av tidligere plassering, ser vi at antall armaturer kan reduseres og likevel oppnå en større jevnhet og mer lys. Dokumenterte besparelser sannsynliggjør den største muligheten for å kunne implementere en akseptabel tilbakebetalingstid.    
 

  Fremtidsrettet, intelligent lysstyring gir 70-95% energibesparelse

 

Tilbakebetalingstid

 

En typisk installasjon vil ha en ROI på 2-4 år gjennom spart energiforbruk og vedlikehold.  

 

;

Redusert energiforbruk

 

Avhengig av eksisterende armaturer og driftstid, vil besparelsen variere mellom 70-95%. Både rehab og nybygg

 

Vedlikeholdskostnader

 

Armatur med lyseffekt ≥ 96% gir generelt en løsning med færre armaturer, med samme luxnivå

 

 

Forbedret arbeidsmiljø

 

Individuell tilpassing med sensor i hver lampe