Reier barneskole

MKEiendom (Moss Kommunale Eiendomsselskap) står ansvarlig for forvaltning, drift og vedlikehold av Moss kommunes eiendomsmasse i samsvar med vanlige, bedriftsøkonomiske avtaler og prinsipper.

Moss kommune har en betydelig bygningsmasse, som til sammen har et stort potensiale når det gjelder redusert energiforbruk. Spesielt bygg av eldre dato har et betydelig potensiale når det gjelder energi effektivisering. Det er derfor iverksatt et større prosjekt for å identifisere energibesparende tiltak i alle bygg. Flere av disse er allerede – eller vil bli – iverksatt de nærmeste årene. Moss kommune vil med dette ligge langt fremme når det gjelder å redusere det samlede energiforbruket, og således kunne hente ut store besparelser som vil bidra positivt til kommunenes økonomi.

Reier barneskole.

Skolen er sertifisert Miljøfyrtårn, og såldes opptatt av alt som reduserer miljø- og energi forbruket. Sommeren 2016 ble den gamle belysningen med T8 lysrør byttet ut. Den løsningen som ble valgt gir størst enegibesparelse. Alle klasserom og felles områder har nå armaturer med fremtidsrettet lysstyring , basert på intelligent sensorteknologi som styrer lyset.

Armaturene dimmer seg ned ved mye dagslys, og slår seg av når ingen er til stede. Mats Lindblad, Fagansvarlig teknisk i MKE, har ansvaret for alle tekniske installasjoner i Moss Kommune. Han uttaler: «Dette er en teknologi som er ny for oss, og som vi anser for å være fremtidsrettet. Når vi nå har besluttet å investere i energisparende tiltak for fremtiden, er det viktig at alle er innovative og gir de største energibesparelsene».

Alle armaturene har en integrert, intelligent sensor som programmeres individuelt, med mange ulike parametre utenom standard programmering som dagslys dimming og tilstedeværelse. Dette åpner for muligheten til en optimal tilpasning, både i forhold til ulike typer klasserom, arbeidsrom for lærere og funksjoner i fellesarealer.

Lyset slår seg av og på etter innstilte tider på tilstedeværelse, og justerer armatureffekten etter dagslysbidraget. På sterke soldager er det eksempelvis kun lampene innerst i klasserommet som det er lys i. Rom som ikke er i bruk hele dagen, f.eks grupperom, heimkunnskap og bibliotek, blir ikke opplyst når de står tomme. «Denne egenskapen er en stor fordel på varme dager. Ventilasjonsanlegget kan gi mindre kjøling, noe som gjør det lettere å oppnå god komfort på de varmeste dagene», sier Anne Michaelsen, virksomhetsleder ved skolen.

Det var knyttet noe spenning til hvordan lærere og elever ville ta imot den nye belysningsløsningen, fordi alle var vant med at alt lys stod på hele skoledagen. Tilbakemeldingene fra skolens ledelse, lærere og elever er svært positive. «Etter en prøveperiode fikk vi innspill og noen klager fra lærerne. Disse ble korrigert ved at det ble foretatt en justering av programmeringen i enkelte rom og områder. Etter dette virker det som at både lærerne og elevene er fornøyd. Vi mener det er en god egenskap at lampene kan justeres individuelt fordi vi ønsker å spare mest mulig energi», uttaler Anne Michalsen. «Vi ser frem til årlige målinger av energiforbruket, med forventning om nedgang», legger hun til. Lærerne synes det bra at skolen kan spare energi, og synes det er flott at lyset styres automatisk.

Dette gir totalt sett en helt optimal besparelse og lever opp til filosofien om Nok lys, der du trenger det, når du trenger det.

Løsningen. Det er benyttet armatur ASR-LS-154 (1x54W), T5 lysrør. Standard funksjonene tilstedeværelse og dagslys dimming er tatt i bruk, i tillegg til flere andre parametre for maksimal energi besparelse. Armaturene er programmert individuelt, slik at man får en optimal løsning i forhold til behov og funksjoner i alle område

Ønsker du en vurdering hos deg?