Helsfyr Panorama

HELSFYR PANORAMA

SOM TEKNISK FORVALTER, HAR BASALE TATT INITIATIVET TIL ENERGIBESPARENDE TILTAK PÅ HELSFYR PANORAMA.

Basale forvalter og utvikler eiendom. Selskapet ble etablert i 1990 og er et av Norges største frittstående selskaper innen forvaltning og utvikling av næringseiendom. Basale tar et helhetlig ansvar for eiendomsinvestering på vegne av gårdeier, og er et tverrfaglig kompetansehus innen eiendomsrelaterte tjenester mot næringseiendom.

Prosjektbeskrivelse

Basale registrerte at garasjebelysningen var i dårlig stand, og at energi forbruket var langt over det som idag ansees akseptabelt.  På vegne av gårdeier, fikk Basale oppdraget med  å skifte ut belysningen i garasje anleggget i  1. og 2. Uetg.  Energi sparing og kort tilbakebetalingstid var to viktige parametre ved valg av løsning.  Valgt løsning ble fremtidsrettet teknologi, med bruk av intelligent sensor integrert i hver armatur.   Leverandør ble LYSTEK AS, med armaturer fra Patina Lighting.  Dag Einar Aasen, rådgiver energi, Basale, er svært fornøyd og  uttaler: « Oppdaterte målinger viser at det er 90 % energibesparelse i forhold til den opprinnelige belysningen. Den opprinnelige hadde for øvrig klokkestyring på ca 12 timer pr døgn. Hvis dette området hadde hatt døgnkontinuerlig belysning ville altså besparelsen kunne blitt om lag 95%».

Dette gir totalt sett en helt optimal besparelse og lever opp til filosofien om  Nok lys, der du trenger det, når du trenger det. Totalt 87 armaturene ble byttet èn mot èn, fra T5 til T5 lysrør.  Således er hele energi besparelsen hentet ut ved  bruk av Patina intelligent sensor teknologi.

 

Det er benyttet armatur PLOR-LSHS -180 (1x80W), T5 lysrør.  Byttet èn mot èn.  Standard funksjon tilstedeværelse  er tatt i bruk.  Armaturene er programmert individuelt, slik at man får en optimal løsning i forhold til behov og soner i garasjen.  For optimal energi besparelse er det valgt en kort AV-forsinkelse, dvs kort tidsintervall etter målt tilstedeværelse før  lyset slås av.  Individuell programmering av sensorene gjør at ulike soner gir ulik funksjon.  For eksempel er sone ved inn-/utgang til garasjeanlegget programmert  for å imøtekomme behovet for at lyset står på noe lenger.

 

Ønsker du en vurdering hos deg?