DB Schenker Kontor

logo_schenker

DB Schenker har sin hoved terminal /-kontor på Alnabru i Oslo. De gamle lysarmaturene tilfredsstilte ikke dagens miljøkrav, og vedlikeholdskostnadene på belysningen i kontorlokalene var høy. Derfor ble belysningen i alle kontorområder besluttet byttet ut, totalt ca 8000m2. Ny belysning ble installert i 2015.

Schenker AS er i dag nr 1. på landtransport i Europa, nr. 2 på flyfrakt i verden og nr. 3 på sjøfrakt i verden. Selskapets visjon sier at «Vi skal utvikle, markedsføre og produsere transport- og logistikktjenester som stemmer overens med kundens krav til pålitelighet, kvalitet og enkelhet. Et unikt nasjonalt og globalt nettverk, verdiøkende informasjonstjenester samt høy kompetanse, er våre særlige fortrinn». Konsernet er representert med 2.000 kontorer i 140 land, har 95.700 ansatte

Prosjektbeskrivelse

Den eksisterende belysningen besto hovedsakelig av innfelt armatur 120x30cm (2x36W) i T-profil himling, nedhengt belysning over arbeidsplasser (2x58W) og innfelt downlight (1x26W) i korridorer. En antatt energi besparelse ved å bytte til Lystek sin belysningsløsning med sensor teknologi, ble beregnet til ca. 86%.

Det ble besluttet å bytte til belysning med fremtidsrettet sensor teknologi, som gir store energi besparelser, samtidig som de gir vesentlig reduserte vedlikeholdskostnader. Dette er den samme teknologien som ble valgt ved utskifting av belysningen i både garasje anlegget og SLT terminalen året før. «Vår erfaring med denne teknologien er svært god. Vi har fått bekreftet store energi besparelser. Og teknologien fungerer fra dag 1. Vi så ingen grunn til å velge noe annet», uttaler Frank Nordli, avdelingsleder vedlikehold.

Det ble valgt å benytte innfelt lysarmatur i eksisterende T-profil himling for å få en jevn og mest mulig effektiv belysning på alle arbeidsplasser, møterom og korridorer. Dette gir en opplevelse av et luftig, oversiktlig og ryddig miljø, som ikke forstyrres av nedhengte armaturer over arbeidsplassene.

Alle armaturene har en integrert, intelligent sensor som programmeres individuelt, med mange ulike parametere utenom standard programmering som dagslys dimming og tilstedeværelse.

Dette åpner for muligheten til en optimal tilpasning, både i forhold til den enkelte arbeidsplass og areal funksjon. «Inn-programmering av sensoren i armaturene er utført raskt og greit uten noen problemer. Vi mener det er en god egenskap at armaturene kan justeres individuelt på AV-forsinkelse, lysstyrke og hastighet i dimming», sier Nordli. «I tillegg ser vi at lampene gir mer lys enn det er behov for. Vi har derfor benyttet parameter for maks vrid – fast neddimming med 20%. Slik får vi en helt optimal energi besparelse», legger Nordli til.

Installasjonen har Schenker utført selv, og dermed spart en betydelig installasjonskostnad. De gamle lampene var montert i T-profil himling med stikkontakt over himling. Nye armaturer ble levert pluggbare, med moduler som passer til eksisterende himling, for å unngå kostnader med å endre himlingen. Installasjonen ble derfor svært enkel; nye armatur ble montert i eksisterende T-profil og koblet til eksisterende stikkontakter.

Etter en prøveperiode er Frank Nordli svært fornøyd. «Løsningen fra Lystek fungerer slik den er tenkt. Etter at vi har hatt dette i noen måneder, er det ikke kommet klager på belysningen. Det beste er at vi, i tillegg til redusert energi forbruk som er i tråd med vår miljø profil, også sparer betydelige vedlikeholdskostnader. Jeg regner ikke med at det blir behov for rørskift de neste 10 årene. Det betyr at vedlikeholdskostnaden er tilnærmet 0 de neste 10 årene».

Denne teknologien gir en optimal energi besparelse, minimale vedlikeholdskostnader, og lever opp til vår visjon: Nok lys, der du trenger det, når du trenger det.

NY BELYSNINGSLØSNING

Det er benyttet armatur ASR-LS-214 (2x14W) 600×600 modul og ASR-LS-154 (1x54W) 1200×300 modul. T5 lysrør.

Standard funksjoner som tilstedeværelse (PIR) og dagslys dimming (LDR), samt maks verdi (fast ned-dimming) er tatt i bruk, i tillegg til flere andre parametere for maksimal energi besparelse. Armaturene er programmert individuelt, slik at man får en optimal løsning i forhold til behov og soner i lokalene.

Ønsker du en vurdering hos deg?