DB Schenker Garasje/Kontor

logo_schenker

DB SCHENKER HAR HOVEDTERMINAL/-KONTOR PÅ ALNABRU I OSLO. VED UTSKIFTING AV BELYSNING I GARASJE OG DIV ROM I KONTOR BYGGET, VAR HOVEDMÅLET ENERGIBESPARELSE.

Schenker AS er i dag nr 1. på landtransport i Europa, nr. 2 på flyfrakt i verden og nr. 3 på sjøfrakt i verden. Selskapets visjon sier at «Vi skal utvikle, markedsføre og produsere transport- og logistikktjenester som stemmer overens med kundens krav til pålitelighet, kvalitet og enkelhet. Et unikt nasjonalt og globalt nettverk, verdiøkende informasjonstjenester samt høy kompetanse, er våre særlige fortrinn». Konsernet er representert med over 2.000 kontorer i over 130 land, har 91.000 ansatte.

Prosjektbeskrivelse

Belysningen og den elektriske installasjonen i garasjen hadde behov oppgradering. Det samme gjaldt et større område i u.etg av kontorbygget, bestående av lager, korridorer, garderober og trimrom. I disse områdene så man at energi forbruket var vesentlig høyere enn nødvendig, da lyset var på også når ingen var til stede.

Et viktig aspekt ved utskiftningen var derfor å velge belysningsløsning som ville gi optimal energi besparelse uten at dette gikk ut over krav til lys, samtidig som løsningen skulle være innovativ. Valgt leverandør ble LYSTEK AS, med løsning som er fremtidsrettet, med bruk av intelligent sensor teknologi integrert i hver armatur. LYSTEK AS har levert armaturer fra Patina Lighting.

Pål Asp, vedlikeholdssjef i Schenker, er svært fornøyd og uttaler: «Vi ønsket å prøve ut en relativt ny, innovativ teknologi som kan gi oss både energi besparelse og avansert teknologi som kan tilpasses vårt behov også i fremtiden. Det har vi oppnådd til fulle i dette prosjektet. Oppdaterte målinger viser at vi nå sparer 94 % av energi forbruket til lys i disse områdene. Dette er over forventning, et resultat som vi er svært godt fornøyd med.»

Dette gir totalt sett en helt optimal besparelse og lever opp til filosofien om: «NOK LYS, der du trenger det, når du trenger det».

Frank Nordli, avdelingsleder vedlikehold i Schenker, er svært fornøyd med resultatet. «Energi besparelsen ligger over det som ble lovet i tilbudet. Som avdelingsleder for vedlikehold er det en del av mitt ansvar å bidra til å redusere energi forbruket, og velge de beste løsningene.»

Det er benyttet armatur PLOR-LSHS -180 (1x80W), T5 lysrør. Lukket armatur med IP 56, sørger for å opprettholde lysutbyttet over tid, ved at støv og noe fukt ikke kommer inn i armaturen. Dette et svært viktig parameter i garasje anlegget, da det her blir mye støv og noe fukt i perioder med mye regn og snø som bilene tar med seg inn.

Totalt 134 armaturene ble installert. I u.etg ble det byttet èn mot èn. I garasjen ble det mere lys selvom antallet ble redusert; 76 stk ble erstattet med 63 stk.

Standard funksjon tilstedeværelse er tatt i bruk. Armaturene er programmert individuelt, slik at man får en optimal løsning i forhold til behov og soner i garasjen. For optimal energi besparelse er det valgt en kort AV-forsinkelse, dvs kort tidsintervall etter målt tilstedeværelse før lyset slås av. Individuell programmering av sensorene gjør at ulike soner gir ulik funksjon. For eksempel er sone ved inn-/utgang til garasjeanlegget programmert for å imøtekomme behovet for at lyset står på noe lenger. Arealene i u.etg er programmert i forhold til behov ut fra bruk, i de ulike rom.

Det er benyttet armatur PLOR-LSHS -180 (1x80W), T5 lysrør. Lukket armatur med IP 56, em>

Ønsker du en vurdering hos deg?