Basale Kontorer

basale

BASALE, REGION SØRØST, FLYTTET FEBRUAR 2013 INN I NYRENOVERTE KONTORLOKALER I OSLO.

Basale forvalter og utvikler eiendom. Selskapet ble etablert i 1990 og er et av Norges største frittstående selskaper innen forvaltning og utvikling av næringseiendom. Basale tar et helhetlig ansvar for eiendomsinvestering på vegne av gårdeier, og er et tverrfaglig kompetansehus innen eiendomsrelaterte tjenester mot næringseiendom.

Prosjektbeskrivelse

Det ble her valgt å benytte innfelt lysarmatur i T-himling for å få en pen himling.  Dette gir en jevn og mest mulig effektiv belysning på alle arbeidsplass områder og møterom.  Dessuten  en opplevelse  av et  luftig, oversiktlig og ryddig miljø, som ikke forstyrres av rekker med nedhengte armaturer.  Dag Einar Aasen, rådgiver energi, Basale, har hatt ansvaret for de tekniske installasjonene.  Etter en prøveperiode, kan han fornøyd  bekrefte at:  « Løsningen fra LYSTEK fungerer etter en innjusteringsperiode helt som forventet.  Lyset slår seg av og på etter innstilte tider på tilstedeværelse, og justerer armatureffekten etter dagslysbidraget.  På sterke soldager er det kun 10-15 % av lampene som det er lys i. Samlet lyseffekt i forhold til tradisjonell fast T5-belysning, er omtrent det halve. Energibesparelsen en mye større, fordi arealer som møterom og kontorer med lite folk, blir ikke opplyst. Arealene som vi tidligere hadde ca 12W /m2, er i det nye nede i ca 2W/m2 på soldager, og kanskje 4W/m2 på overskyede dager/vinterdager.  Denne egenskapen er en stor fordel på varme dager.  Kjølebehovet reduseres, noe som gjør det lettere å oppnå god komfort på de varmeste dagene».   Alle armaturene har en integrert, intelligent sensor som programmeres individuelt, med mange ulike parametre utenom standard programmering som dagslys dimming og tilstedeværelse.   Dette åpner for muligheten til en optimal tilpasning, både i forhold til den enkelte arbeidsplass og areal  funksjon.  Dette har Basale benyttet seg av: «I landskap områdene har vi benyttet noe lenger tilstedeværelse-forsinkelse enn i cellekontor og møterom. Vi mener det er en god egenskap at  armaturene kan justeres individuelt eller gruppe på forsinkelse, lysstyrke og hastighet i dimming», sier Aasen.

Det var knyttet noe spenning til hvordan de ansatte ville ta imot den nye belysningsløsningen, som ansees for å være svært fremtidsrettet.  Etter prøveperioden, kan Aasen stolt fortelle: «Etter at vi har hatt dette i vel tre måneder, er det ingen som klager  på belysningsløsningen. Noen syntes i starten det var uvant at lys slo seg av enkelte steder, men det er jo nettopp meningen med effektiv belysning. Vi har ingen erfaringer med andre styringssystemer, men tatt i betraktning at dette er en full etasje med alle typer av rom, har innføringen gått svært bra».

Det er benyttet armatur ASR-LS-214 (2x14W), T5 lysrør.  Standard funksjonene tilstedeværelse og dagslys dimming er tatt i bruk, i tillegg til flere andre parametre for maksimal energi besparelse.  Armaturene er programmert individuelt, slik at man får en optimal løsning i forhold til behov og soner i lokalet.

Dette gir totalt sett en helt optimal besparelse og lever opp til filosofien om: «NOK LYS, der du trenger det, når du trenger det».

 

Ønsker du en vurdering hos deg?