OPPTIL 90 % ENERGIBESPARELSE

Nok lys der du trenger det – når du trenger det

Bygningsautomasjon og intelligens

Fremtiden er her

Patina Lighting

intelligent lysstyring:

LED ARMATURER GIR Opptil 90% energibesparelse

  • Hver lampe har en integrert, intelligent sensor som kan programmeres individuelt for både dagslys dimming (LDR) og tilstedeværelse (PIR), med justering fra 0-100% effekt.
  • Sensoren har mer enn 30 programmeringsparametre. Belysningen kan derfor «skreddersys», dvs tilpasses helt optimalt etter behov for lys og ulike soner i et lokale.
  • Reduserte vedlikeholdskostnader. Lukket lampe med hindrer støv og fukt å trenge inn i armaturen. Sparer innvendig rengjøring.
  • Svært enkel installasjon: Kun 230V. Ingen ekstra kabling (BUS), eksterne detektorer eller brytere er nødvendig.
  • Patentert reflektor som gir 96% lys effekt. I svært mange prosjekter innebærer det at antall nye armaturer kan reduseres betydelig i forhold til antall eksisterende.

Alle typer næringslokaler

– kontor- og butikklokaler, skoler, garasjeanlegg, alle typer lager (også kjøl og frys), industri- og produksjonsanlegg  med opptil 20m takhøyde

– Nye innovative LED  armaturer til «cleanrooms», sykehus, sykehjem og laboratorier

 

Nok lys

der du trenger det

når du trenger det

Kundeuttalelser

Energi besparelsen ligger over det som ble lovet i tilbudet. Som eiendomsforvalter er det en del av vårt ansvar å hjelpe de av våre kunder som har fokus på miljø til å redusere energi forbruket, og velge de beste løsningene. Det har vi oppnådd til fulle i dette prosjektet. 90% energi besparelse og en nedbetalingstid på 3,4 år er over forventning, et resultat som både vi og kunden er svært fornøyd med.

Jan-Erik Holmberg

Eiendomsforvalter Teknisk, Basale

Løsningen fra Lystek fungerer etter en innjusteringsperiode helt som forventet. Lyset slår seg av og på etter innstilte tider på tilstedeværelse, og justerer armatureffekten etter dagslysbidraget. På sterke soldager er det kun 10-15 % av lampene som det er lys i. Samlet lyseffekt i forhold til tradisjonell fast T5-belysning, er omtrent det halve.

Dag Einar Aasen

Rådgiver Energi, Basale

Vi er meget fornøyde med resultatet! 90 prosent energisparing og en tilbakebetalingstid på 2.5 år, er helt fantastisk. Lystek har bidratt til et bedre miljø, og vi er meget fornøyde med samarbeidet!

Arne Schie

Veterinærinstituttet

Vi ønsket å prøve ut en relativt ny, innovativ teknologi som kan gi oss både energi besparelse og avansert teknologi som kan tilpasses vårt behov også i fremtiden. Det har vi oppnådd til fulle i dette prosjektet. Oppdaterte målinger viser at vi nå sparer 94 % av energi forbruket til lys i disse områdene. Dette er over forventning, et resultat som vi er svært godt fornøyd med.

Pål Asp

Vedlikeholdssjef, Schenker

Fremtiden er her: Ersúles

Bygningsautomasjon med intelligens

Smarte,  intelligente løsninger gir  optimalisering av LYS, HVAC og arealutnyttelse.  Dette gir store driftsbesparelser.

smartbygg teknologi gir konkurransefordeler

Hvordan?

Ersúles er en trådløs, skalèrbar teknologi for bygningsintelligens som sømløst registrerer nøkkeldata om alle viktige drifts- og miljøfaktorer. Dermed har du til enhver tid beslutningsgrunnlaget du trenger for å ta riktige beslutninger som gjelder bygg- og ressursforvaltning.